TECRÜBE İLE FARKLILAŞAN HİZMETLERİMİZ

MİMARLIK & MÜHENDİSLİK

MÜTEAHHİTLİK

KENTSEL DÖNÜŞÜM & GÜÇLENDİRME

DANIŞMANLIK

MİMARLIK & MÜHENDİSLİK

Derebeyi İnşaat bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile aşağıda sıralanan mimarlık ve mühendislik dallarında hem proje planlama ve hazırlama , hem de proje uygulama dönemlerinde ulaştırma, binalar, su, çevre ve enerji faaliyet alanlarında her türlü hizmeti sunmaktadır :

• Mimarlık

• Kentsel ve Kırsal Planlama

• İnşaat Mühendisliği

• İnşaat Yönetimi

• Yapı Mühendisliği

• Deprem Mühendisliği

• Geoteknik Mühendisliği

• Ulaştırma Mühendisliği

• Hidrolik Mühendisliği

• Kıyı Yapıları Mühendisliği

MÜTEAHHİTLİK

Türkiye’ de müteahhitlik hizmetleri denilince akla sadece bina yapmak geliyor. Aslında işin daha derin bir boyutu var. Müteahhitlik birçok alanın birleştiği ve çok kapsamlı bir iştir. Müteahhitler bir bina yapılırken malzeme, iş gücü, inşaat ekipmanı ve hizmet sağlamakla yükümlülerdir. Aynı zamanda binanın yapılan anlaşmaya göre belirtilen sürede ve şartlarda tamamlanması da müteahhittin sorumluluğundadır.

Malzeme seçimini uygun yönetmeliklere göre yaparak, müşterilerin güvenliğini her zaman ön planda tutmaları gerekmektedir. Son zamanlarda inşaat sektöründe yaşanan gelişmelerle inşaat malzemeleri konusunda sıkı önlemler ve kurallar ortaya konulmuştur. Bu gelişme insanların güvenliğini sağlamak için oldukça önemli bir adımdır. Derebeyi İnşaat, müteahhitlik hizmetlerinde tüm bu kurallara uyum göstermektedir. Müteahhitler aynı zamanda inşaatın gerçekleşmesi için iş gücü de sağlamalıdır.

Müteahhitlik hizmetlerinde inşaatın yapılacağı arsa en önemli faktörlerden biridir. Müteahhitler arsa veya bina sahipleriyle konuşarak, inşaat projelerinin yükleniciliğini alırlar. Bu noktada arsa veya bina sahiplerinin istekleri ve beklentileri oldukça önemlidir. Derebeyi İnşaat, arsa ve bina sahiplerinin isteklerini dinleyerek her iki tarafında memnun olacağı müteahhitlik hizmetleri sunmak için çalışmaktadır. İyi bir müteahhitlik hizmetinde olması gerekenler iyi iletişim, pazarlama ve müşteri ilişkileridir. Bu alanda başarılı olmak için bir şirkette bu üç özelliğin de bulunması gerektir. Aynı zamanda müşteride güven hissi yaratmak da diğer bir önemli konudur. Bu maddelerden biri yetersiz olursa, iyi bir müteahhitlik hizmeti sağlanamaz. Firmamız, bu dört önemli öğeyi de bünyesinde bulundurarak en iyi hizmeti sağlamaya çalışmaktadır. Özellikle de müşterilerle güven oluşturma konusunda şirket olarak ayrı bir özen gösterilmektedir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM & GÜÇLENDİRME

Kentsel dönüşüm, insan sağlığını etkileyecek derecede zarar görmüş yapıların proje kapsamında sistematik bir şekilde olası depremlere karşı toprak zeminin ve üzerindeki yapının risk değerlerinin belirlenerek, can ve mal kaybını en aza indirmek için yapılan kamusal bir çalışmadır.

Kentsel dönüşüm projelerinin amacı, insanların daha modern ve daha rahat bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır. Derebeyi İnşaat olarak bizde bu amaçtan yola çıkarak teknolojiyi en üst düzeyde kullanıp öncü olduğumuz kentsel dönüşüm projelerinde yapı sektörü ile teknoloji dünyasını sentezleyerek özgün yapılar oluşturmaktayız.

A+ Yapı üretim teknolojileri ile residence, konak, villa, flat ofis ve plaza üretimlerimizde kullanıcı talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak tüketicilerimizin özel mimari taleplerine istinaden kişiye özel profesyonel çözümler üretmekteyiz. Böylelikle ithal ve yerli üst düzey yapı ürünleri ile dayanım ve kalite de örnek yapılar üreterek ülkemizde ilklere her zaman öncülük eden özel projeler üretmekte ve üretmeye devam etmekteyiz.

Öte yandan kentsel dönüşüm kapsamına girmeyen ve/veya mevcut imar durumundan dolayı kentsel dönüşümün efektif olmadığı yapılarda ise güçlendirme, yapının ömrüne ömür katmakta ve deprem kuşağında olan ülkemizde hayati bir öneme sahip olmaktadır.

Firmamız bünyesinde verdiğimiz hizmetlerden bir diğeri de, mevcut bina performans analizinin yapılması, güçlendirme projelerinin hazırlanması ve revize mimari, elektrik, mekanik vb. projelerin oluşturulmasıdır.

DANIŞMANLIK

İnşaat sektöründe danışmanlık verdiğimiz başlıca konu başlıkları şu şekildedir:

• İnşaat teknolojisi ve metodunun değerlendirmesi

• Güçlendirme ve Tasarım projeleri

• Proje Yönetim Planının hazırlanması ve takibi

• İş programının güncellenmesi ve kontrolü

• Bütçenin güncellenmesi ve kontrolü

• Sözleşmelerin yapılması ve takibi

• Maliyet kontrolü

• Proje ve Şantiye koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi ve takibi

• Malzemelerin kontrolü ve onaylanması

• İmalatların kontrolü

• Değişikliklerin Yönetimi

• İmalat periyodik raporlarının hazırlanması

• Hakediş ve ödemelerin kontrolü, onayı

• Geçici kabul işlemlerinin yürütülmesi, tamamlanması

• Ödemelerin kontrolü ve takibi

• İnşaat teslim sürecinin tamamlanması

Derebeyi İnşaat